címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!” (Zsolt 98,1a)

„Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (Jn 1,16)

Alkalmaink

Magányosok bibliaórája

Hétfő

17:00

Minden hónap utolsó hétfője

Magányosok bibliaórája
Minden hónap utolsó hétfőjén délután 5 órakor a gyülekezeti nagyteremben kerül megrendezésre. Szeretettel várjuk a közép- és szépkorú testvéreinket alkalmunkra, ahol meghallgatunk egy előadást, majd beszélgetünk finom sütemények mellett.

Presbiteri bibliaóra

Hétfő

18:00

A hónap második vasárnapját követő hétfő

Presbiteri bibliaóra
Bibliaóra a presbiterek számára kéthavonta.

Nikodémusok köre

Hétfő

19:00

Minden hónap utolsó hétfője

Nikodémusok köre
Fiatal felnőttek számára havi rendszerességgel szervezett, énekléssel és beszélgetéssel egybekötött bibliatanulmányozás a klubhelyiségben. Idei témánk a különböző Bibliaértelmezések. Itt felteheted azt a kérdést a Bibliával kapcsolatban, amit még soha nem mertél. A következményekért ki-ki maga vállalja a felelősséget.

Kézimunkakör

Kedd

10:00

Minden héten

Kézimunkakör
A keddenként 10 és 12 óra között összejövő kör várja a kézimunkázni szerető és közösségre vágyó testvéreket. Az elkészült kézimunkákat adventi vásárainkon árusítjuk. Az így befolyt összeg karitatív célokat szolgál.

Gyülekezeti bibliaóra

Kedd

11:00

Minden héten

Bibliaóra
Jó hangulatú bibliatanulmányozás testvéri közösségben.

Imakör

Kedd

17:00

Minden héten

Imakör
Önszerveződő csoport várja mindazokat, akik az imádság erejében bízva fordulnak saját és mások kéréseivel Isten felé.

Lutheránia

Kedd

19:30

Minden héten

Lutheránia
A próbákat a Deák téri parókia épület gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 4.) tartjuk kedden és pénteken fél 8-tól fél 10-ig.
Szeretettel hívunk a kórusba (felekezeti hovatartozástól függetlenül) mindenkit,
- akinek fontos az istentisztelet méltó megünneplése,
- aki szereti az igényes munkát,
- aki szeret énekelni (és a repertoár gerincét adó Bach oratóriumok - passiók, kantáták, motetták, misék - eléneklésére képes),
- aki a fentiekben leírt célokért hajlandó áldozni idejéből,
- akinek kórusban használható énekhangja van és a kottát is legalább alapfokon ismeri.
Akik hangversenydobogóra, tapsra, ünneplésre és külföldi szereplésekre vágynak, ne válasszák ezt az énekkart, mert csalódni fognak!
Az énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Senior-kör

Szerda

18:30

Minden hónap utolsó szerdája

Senior-kör
A gyülekezet senior közösségének története már évtizedes múltra tekint vissza. Idén meghívott előadók segítségével pillanthatunk be egy-egy különösen is érdekes, a teológia határterületét érintő témába. Az alkalom második részében lehetőség van természetesen reflexióra és közös beszélgetésre. Az estet áhítat zárja le.

Bible study

Szerda

19:00

Minden héten

Bible study
Angol nyelvű bibliaóra Anne Morawski amerikai lelkésznő vezetésével.

Prima

Csütörtök

07:30

Minden héten

Prima
Reggeli zsoltáros imaóra Huszár Gál énekeskönyve alapján. Akinek van kedve munka előtt egy kis lelki táplálékért beugrani a templomba, fél8 és 8 között nyitva találja az ajtót!

Nyugdíjas klub

Csütörtök

10:00

Minden héten

Nyugdíjas klub
Hívjuk mindazon Testvéreinket, akik nyitott baráti-testvéri közösségre vágynak. A klub vezetője Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva lelkész, akinek a segítségével aktuális és bibliai témákat beszélhetünk meg.

Gyülekezeti bibliakör

Csütörtök

18:00

Minden héten

Bibliaóra
Bibliatanulmányozás a 7-es teremben,amelyet hetenként váltakozva hol úrvacsorával, hol imaközösséggel zárunk. A téma megegyezik a keddi bibliaórákon vett sorozattal, a feldolgozás során itt azonban több lehetőség nyílik a beszélgetésre, az igék kapcsán felvetődő kérdések megvitatására.

Baba-mama kör

Péntek

10:00

Minden hónap 2. és 4. péntekjén

Baba-mama kör
Az édesanyák és gyermekeik számára szervezett alkalmakat minden hónap 2. és 4. péntekén, a klubhelyiségben tartjuk. Meghívott előadók segítségével pillanthatunk be egy-egy kisgyermekesek számára különösen is érdekes, a gyermeknevelést érintő témába, ahol a résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, nehézségeiket, örömeiket.

Tiniifi

Péntek

18:00

Minden héten

Tiniifi
Jó közösség, nagyszerű beszélgetések, játék, lelki feltöltődés Isten közelében. Kéthetente intenzív éneklés, hangszert is hozhatsz magaddal!

Lutheránia

Péntek

19:30

Minden héten

Lutheránia
A próbákat a Deák téri parókia épület gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 4.) tartjuk kedden és pénteken fél 8-tól fél 10-ig.
Szeretettel hívunk a kórusba (felekezeti hovatartozástól függetlenül) mindenkit,
- akinek fontos az istentisztelet méltó megünneplése,
- aki szereti az igényes munkát,
- aki szeret énekelni (és a repertoár gerincét adó Bach oratóriumok - passiók, kantáták, motetták, misék - eléneklésére képes),
- aki a fentiekben leírt célokért hajlandó áldozni idejéből,
- akinek kórusban használható énekhangja van és a kottát is legalább alapfokon ismeri.
Akik hangversenydobogóra, tapsra, ünneplésre és külföldi szereplésekre vágynak, ne válasszák ezt az énekkart, mert csalódni fognak!
Az énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Istentisztelet

Vasárnap

09:00

Minden héten

Istentisztelet
Vasárnaponként 9, 11 és 18 órakor tartunk istentiszteletet.

Családi istentiszteletek

Vasárnap

09:00

Minden hónap első vasárnapján

Családi istentiszteletek
Minden hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentiszteletet tartunk kifejezetten kisgyermekes családok számára, ahol a prédikációhoz a gyerekek számára is könnyen befogadható interaktív témafeldolgozás tartozik. Az alkalmakhoz teázás és kötetlen beszélgetés kapcsolódik.

Konfirmációi felkészítő

Vasárnap

10:15

Minden héten

Konfirmációi felkészítő
Konfirmandusainkat vasárnaponként várjuk a felkészítő alkalmakra, amelyet gyülekezetünk egyik lelkésze vezet. A találkozások során a keresztyén tanítás alapjaival ismerkedünk meg. A felkészülés részét képezi a hagyományos nagyheti konfirmandus tábor is, melyet a tervek szerint idén is Csákváron tartunk. A konfirmációi istentisztelet időpontja: a Húsvét utáni első vasárnap.

Kantátazenés istentiszteletek

Vasárnap

11:00

Évente

Kantátazenés istentiszteletek
A Johann Sebastian Bach zenei örökségét odaadó lelkesedéssel és nagy igényességgel ápoló Lutheránia Ének- és Zenekar az év bizonyos vasárnapjain egy-egy Bach kantáta előadásával gazdagítja a 11 órás istentiszteleteket. A Dr. Kamp Salamon karnagy által szervezett sorozat tervezett programja szintén megtalálható hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél, valamint a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Gyermekbibliakör

Vasárnap

11:00

Minden héten

Gyermekbibliakör
A hónap első vasárnapjának kivételével, a 11-es istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört tartunk. A gyerekeket családjukkal a templomba várjuk, ahol az istentisztelet elején a gyülekezettel együtt vesznek részt. Az Apostoli Hitvallást követően csatlakoznak a GyBK (gyermekbibliakör) vezetőkhöz. A gyülekezeti termekben közös éneklés után bibliai történeteket dolgozunk fel gyermekközpontú, játékos módszerekkel.

Orgonazenés áhítatok

Vasárnap

18:00

Minden hónap utolsó vasárnapján

Orgonazenés áhítatok
A Dr. Finta Gergely orgonaművész által szervezett sorozatunkban jeles orgonaművészek színvonalas előadását hallgathatjuk. Az elhangzó zeneművek között rövid áhítatra is sor kerül.