címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak]: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj? Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. (1Móz 46,3?4)

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erõsítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok. (Zsid 12,12?13)

Heti kövek 6. - Cselovszky Ferenc gondolatai

Sokféle dolog okozhat örömöt egy embernek. Egy találkozás valakivel, aki közel áll hozzánk. Egy kellemes íz, egy érintés, egy jó szó, vagy épp egy sikerrel vett akadály.

Fontos dolog ezeket az örömforrásokat számon tartani, csokorba szedni. Hiszen az ember gyakran épp ezekből meríthet erőt azokra a napokra, amikor inkább terhek viselése kerül előtérbe.

Egy örömforrás felé fordítja figyelmünket a 66. zsoltár írója is. Így biztat: Örvendj, egész föld, az Istennek!

Igen, Isten is lehet örömünk forrása. Aki életünket adja. Aki a teremtett világ számtalan szépségével ajándékoz meg. Aki Krisztust küldi értünk, hogy megszabadítson megannyi szorongató erőtől. S aki hitet ad, és reményt. Rá tekintve bizony, van okunk örömre. Örvendj hát, egész föld az Istennek!