címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának! (Ézs 25,9b)

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét. (Lk 1,68)

Kisdeák Evangélikus Óvoda

Kisdeák Evangélikus Óvoda

Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
Tel.: 06 1 483-2160
E-mail: kisdeakovoda@gmail.com

Óvodánk 1998 őszétől működik, a Pesti Evangélikus Egyház ”Insula Lutherana” épületegyüttesének, Deák Ferenc térre néző első és második emeleti lakásában, 50 férőhellyel, két heterogén /vegyes/ életkorú gyermekcsoporttal. A gyermekek mellett négy felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, és két dajka dolgozik.

Óvodánk szakmailag önálló nevelő intézmény, óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Nem csupán ”megengedi”, hogy a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével.

Nevelőmunkánk feltétele a nyitottság, mely egyrészt a családok iránti nyitottságot jelenti a gyermek viselkedésének, helyzetének mélyebb feltárása, a szülők nevelési eljárásainak megértése iránt, másrészt nyitottság a gyülekezet felé minden közös programban.

Fejlesztésünk a gyermek legfőbb tevékenységeiben nyilvánul meg beépítve a keresztény, evangélikus nevelésbe. Arra törekszünk, hogy a gyermekek keresztény hitbeli nevelésében segítségére legyünk a családoknak, a személyiségfejlesztés a családi neveléssel összhangban történjen. Más vallású, esetleg más népcsoportú gyermekek és családjuk másságát tiszteletben tartjuk.

Óvodánk szeretettel fogadja a testileg vagy szellemileg kiemelt figyelmet igénylő kicsiket, azokat, akiknek a gondozását – minden esetben egyéni mérlegelés után – a jelen feltételekkel vállalni tudjuk. Hiszünk abban, hogy külső szakmai segítséggel – társaik között jól fejlődhetnek. Ha a felnőtt példájában szeretetet, elfogadást, megértést látnak akkor a gyermekek is természetesnek veszik, hogy a teremtett világban nem születik mindenki egyformának. Világnézeti elkötelezettségünkből adódóan is különösen fontosnak tartjuk, hogy védett tulajdonsága miatt senkit semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érjen. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. (Egyenlő hozzáférés elve)

A fenntartó gyülekezet nem csak a működéshez szükséges feltételeket biztosítja, hanem tevékenyen részt vesz a gyermekek nevelésében:

  • a gyülekezeti gyermekprogramok központja az óvoda
  • a gyülekezet gyermekprogramjaiban az óvodások és családtagjaik aktívan részt vesznek,
  • a lelkészek segítik az óvodai hitoktatást.

A pedagógiai programunkból adódó feladatok meghatározzák a szükséges eszközöket. Fontos tényező óvodánk beosztása, a nagy játszószobák, és az ideális méretű tornaterem. Az óvodának helyet adó ház udvarát is használhatjuk, de kis mérete miatt a közelben lévő bekerített, őrzött játszótérre járunk levegőzni, ill. rendszeresen kirándulunk a Margitszigetre, Gellérthegyre, a Városligetbe.